คมความคิด 2,500 ปีมาแล้ว!

posted on 27 Oct 2011 11:48 by porglon in Word
 
-มนุษย์ทั้งหลายต่างความคิดต่างความเห็นกัน

ท่านจะกำหนดให้คิดเห็นเหมือนกันหมด เป็นไปไม่ได้

 

-แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด

มนุษย์ทั้งหลายจะทำให้เหมือนกันหมดทุกคนไม่ได้ฉันนั้น

 

-ในหมู่มนุษย์นั้น ถึงแม้เป็นเด็ก ถ้ามีปัญญา ก็นับว่าเป็นผู้ใหญ่

แต่ถ้าโง่ ถึงร่างกายใหญ่โต ก็เป็นผู้ใหญ่ไม่

 

-ชีวิตจะอยู่ได้ที่ไหน พึงไปที่นั่น ไม่พึงให้ที่อยู่ฆ่าตนเสีย

 

-ถึงแม้จะมีกำลังน้อย แต่มีความคิด

ก็เอาชนะกองทัพใหญ่ที่ไร้ความคิดได้

 

-เตรียมกิจสำหรับอนาคตให้พร้อมไว้ก่อน

อย่าให้กิจนั้นบีบคั้นตัวเมื่อถึงเวลาต้องทำเฉพาะหน้า

 

-ถึงผู้ใดจะชนะเหล่าชนได้พันคนพันครั้งในสงคราม

ก็ให้เชื่อว่าเป็นผู้ชนะยอดเยี่ยมไม่

ส่วนผู้ใดชนะตนคนคนเดียวได้

ผู้นั้นแล ชื่อว่าผู้ชนะยอดเยี่ยมในสงคราม

 

-โทษคนอื่นเห็นง่าย โทษตัวเองเห็นยาก

 

-ไม่มีศิลปวิทยาเป็นอยู่ยาก

 

-คนมีปัญญา ถึงสิ้นทรัพย์ ก็ยังเป็นอยู่ได้

แต่เมื่อขาดปัญญา ถึงจะมีทรัพย์ ก็เป็นอยู่ได้ไม่ได้

 

-อย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปเสีย

 

-เวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่า จะน้อยหรือมากก็ให้ได้อะไรบ้าง

 

-ตระเตรียมการไว้ให้ดีก่อนแล้ว ต่อไปก็จะได้สิ่งที่รัก

 

-อันความหวังในผล ย่อมสำเร็จแก่ผู้ไม่ใจเร็วด่วนได้

 

-ที่ควรช้าก็ช้า ที่ควรเร่งก็เร่ง ผลที่หมายจึงจะสำเร็จบริบูรณ์

 

-กำหนดประโยชน์ที่หมายของตนให้แน่ชัดแล้ว

พึงขวนขวายแน่วในจุดหมายของตน

 

-คนเรา ถึงมีชาติกำเนิดต่ำ แต่หากขยันหมั่นเพียร

มีปัญญาประกอบด้วยอาจาระและศีล ก็รุ่งเรืองได้

เหมือนอยู่ในคืนมืดก็สว่างไสว

 

-ขยัน เอาธุระ ทำเหมาะจังหวะ ย่อมหาทรัพย์ได้

 

-จงทำงานให้สมกับอาหารที่บริโภค

 

-การงานไม่คั่งค้างสั่งสม เป็นมงคลอย่างสูงสุด

 

-เป็นคนควรพยายามเรื่อยไป จนกว่าผลที่หมายจะสำเร็จ

 

-ทำเรื่อยไป ไม่ท้อถอย ผมที่ประสงค์จะสำเร็สมหมาย

 

-การงานใดๆ ที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก

 

-รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ชีวิตตนก็ควรรีบลงมือทำ

 

-ถ้าจะทำ ก็ควรทำให้จริง

 

-ความเพียรของคนไม่ลดละ ถึงเทวดาก็กีดกันไม่ได้

 

-ผู้ใดเกียจคร้าน หย่อนความเพียร

ถึงมีชีวิตอยู่ได้ร้อยไป ก็ไม่ได้อะไร

ชีวิตของผู้เพียรพยายามจริงจังมั่นคง

เพียงวันเดียว ยังประเสริฐกว่า

 

-อ่อนไปก็ถูกเขาหมิ่น แข็งไปก็มีภัยเวร

 

-เพราะอยู่ด้วยกันนานเกินไป ที่รักก็กลายเป็นหน่าย

 
-ในโลกนี้ เวรระงับด้วยเวร ไม่เคยมี
 
 
-การอยู่ในอำนาจของผู้อื่นเป็นทุกข์ทั้งสิ้น
 
 
-อิสรภาพเป็นสุขทั้งสิ้น
 
 
 
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปล. บางส่วนจากหนังสือ อมฤตพจนา ที่รวบรวมมาจากพระไตรปิฎก โดย พระพรหมคุณาภรณ์  
      ในเล่มมีภาพพุทธประวัติประกอบที่สวยมากกกกก โดย จิตรกร อ. กฤษณะ สุริยกานต์
       พิมพ์แจกจ่ายครั้งแรกที่นิวยอร์ค ใช้ชื่อว่า คู่มือดำเนินชีวิต ปี พ.ศ. 2515
 
     
              มงคลภิเษก                                           ทรงสหัสสถามธนู
 
              ได้พบสี่เทวทูต                                สู่มหาภิเนษกรณ์
(ทรงพบ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ริมถนน)    
 
  ณ ฝั่งน้ำอโนมา                                             ทุกกรกิริยา
 
     พญามารกรีธาทัพก่อนตรัสรู้                 ระลึกชาติ สัพพัญญุตญาณ
(โมหะ โทสะ ราคะ ฯลฯ ขัดขวางการตรัสรู้)                     
 
    
         ใต้ร่มไม้ มุจลินทร์                                 ตรัสรู้สัมโพธิญาณ
 
 
            ธิดามาร มาผจญ                           เพราะบัวนี้มีสี่เหล่า
 
            แสดงปฐมเทศนา                           พระโอวาทปาฏิโมกข์
 
 

Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot! Hot!

#14 By i-am-i-tim on 2012-04-19 22:30

ในโลกนี้ เวรระงับด้วยเวร ไม่เคยมี Hot! Hot! Hot! Hot!

#13 By indyontour on 2011-11-02 14:28

เป็นอกาลิโก ดังที่คุณ utopui ว่าไว้จริงแท้เทียวครับ big smile
Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#12 By KAI DYLAN on 2011-11-01 18:18

คมความคิดกริบมากมาย
รูปภาพก็สวยงามbig smile Hot! Hot!

#11 By : : p l o y d : : on 2011-10-29 20:54

Cotton - ขอบคุณสำหรับดาวรัวครับ เยอะจัง

นิพันธ์ ทารีมุกข์ - ปัจจุบันจริงๆ ครับ

utopui - อกาลิโก ไม่ขึ้นกับกาลเวลาจริงๆ ครับ

ป้าแอ๊นจ้า - หลายข้อใช้ในการทำงานได้ดีครับ

พลทหารชั้นสอง - คิดว่าใช้ได้ตลอดไปครับ

ตรีพันธ์ - ที่บอกมานั้นหัวใจพุทธศาสนาเลยนะครับ

indyontour -big smile

เปสโลภิกขุ - นมัสการครับหลวงพี่ ภาพสวยจริงๆ หลวงพี่จบจิตกรรมมาด้วยนิครับbig smile
ภาพสวยจริง

#8 By เปสโลภิกขุ on 2011-10-28 08:23

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! big smile

#7 By indyontour on 2011-10-27 22:14

ตราบใดที่ยังเห็นเป็นตนเป็นของตนอยู่ จึงต้องทุกข์อยู่ตราบนั้น big smile Hot!

#6 By ตรีพันธ์ on 2011-10-27 21:39

เป็นความจริงตั้งแต่เมื่อ 2500 ปีก่อนจริง ๆ ด้วย
Hot! Hot! ขอบคุณค่ะ

#4 By ป้าแอ๊นจ้า on 2011-10-27 20:09

อกาลิโก
Hot! Hot! Hot!

#3 By utopui on 2011-10-27 18:19

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

อมตะ..

และเป็นปัจจุบันที่สุด^^

big smile big smile big smile
โอ้ กดดาวรัวๆ Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#1 By Cotton on 2011-10-27 15:22